Hộ Kinh Doanh Cá Thể Nộp Thuế Như Thế Nào


Đối với các cửa hàng kinh doanh Internet, tiệm cắt tóc hoặc quán ăn đăng ký kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh cá thể, thuế thu nhập cá nhân được nộp theo phương thức nào?

Trần Hoài ( )


Khi mở cửa hàng kinh doanh Internet, tiệm cắt tóc, quán ăn..., cá nhân phải khai thuế thu nhập theo một trong ba cách tính sau đây:

a. Đối với cá nhân kinh doanh không thực hiện chế độ kế toán hóa đơn, chứng từ thì nộp thuế theo phương pháp khoán. Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế = Doanh thu ấn định trong kỳ tính thuế X tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định.

b. Đối với cá nhân kinh doanh chỉ hoạch toán được doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, không hạch toán, xác định được chi phí thì Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế = Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế X tỷ lệ thu nhập chịu thuế ấn định.

c. Đối với cá nhân kinh doanh thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ, thì Thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế = Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế - Chi phí hợp lý liên quan đến việc tạo ra thu nhập trong kỳ tính thuế + thu nhập chịu thuế khác trong kỳ tính thuế.

Tại Tp.HCM, biểu tỷ lệ thu nhập chịu thuế tính trên doanh thu để tính thuế thu nhập cá nhân đối với các cá nhân kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ kế toán theo quy định được áp dụng theo quyết định số 16334/CT-QĐ ngày 30-12-2008 của Cục Thuế Tp.HCM.

 

Gia Cát

Câu hỏi tư vấn mới hơn

 1. 08/01/2017 04:09 - ssuSPcxvmyxlH
 1. 01/12/2016 20:24 - Thực tập sinh
 1. 10/10/2016 12:28 - Thuế TNCN

Câu hỏi tư vấn trước đây

 • logo iso

Đăng nhập

Tên đăng nhập

Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký

 • aba
 • Kế toán chuyên nghiệp
 • Kiểm toán
 • Thuế
 • Tư vấn
 • Gia Cát VIP
 • Đào tạo